Ketaatan Isteri kepada Suaminya .


WAHAI PARA ISTERI, MENTAATI SUAMI ADALAH KUNCI SYURGA
Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap isteri dengan mentaatinya. Isteri harus mentaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala keperluannya sehingga membuat suami redha kepadanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits pernah bersabda, "Jika seorang isteri melakukan shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, nescaya dia akan memasuki Syurga Tuhannya." (HR. Ahmad).
Dalam hadits lain juga ada disebutkan, "Jika Aku(Allah) boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu Aku(Allah) akan menyuruh seorang isteri untuk sujud kepada suaminya." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Oleh karena itu, seorang isteri harus menuruti perintah suaminya. 
1) Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. 
2) Jika suami melarang sesuatu maka dia harus menjauhinya. 
3) Jika suami menasihatinya maka dia harus menerima dengan lapang dada. 
4) Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka isteri wajib mematuhinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri kalian dan isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian." (HR. At-Tirmidzi)No comments: